We insure your holiday

Blog Article


Stakingen en hun gevolgen voor de reiziger en de reis.
Date: 2014-12-04
Stakingen en hun gevolgen voor de reiziger en de reis.

WILDE STAKINGEN
Een onaangekondigde staking is in alle gevallen overmacht.

BIJSTANDSPLICHT
Bij wilde stakingen en andere vormen van overmacht blijft de bijstandplicht van de reisorganisator en de reisbemiddelaar in alle omstandigheden onverdeeld bestaan, maar alle bijkomende kosten hiervoor vallen ten laste van de reiziger.

STAKINGSAANZEGGING
Een aangekondigde staking is in principe geen overmacht. De reisorganisator moet in principe op eigen kosten alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de reis kan doorgaan of een aanvaardbaar alternatief aanbieden.

OVERMACHT
Indien de reisorganisator, ondanks al zijn inspanningen, er niet in slaagt aanvaardbare oplossingen te vinden kan dit als overmacht worden gekwalificeerd. De bewijslast ligt bij de reisorganisator.

SCHADE
Voor eventueel kwaliteitsverlies, met name vertragingen, keuze van andere vervoerders, enz… is de reisorganisator niet aansprakelijk, behalve wanneer de reiziger kan bewijzen dat er betere oplossingen voorhanden waren.